KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sun & Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-362), ul. Gałczyńskiego 4, zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy telefonu, na numer +48 22 450 26 00, e-mail: dane@sunandsnow.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Pani/Panu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o usługach i produktach Sun & Snow, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wysyłką.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania Państwu treści marketingowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 • Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail: zgoda@sunandsnow.pl, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych i wysyłki treści marketingowych, których dokonano przed ich wycofaniem.